SASC Members
 


Abdul Hameed Palapetty
9633511358

 

 

 

 

 

 

 

 


Abdul Latheef Palapetty

 

 


Abdul Rahoof Kavodan
9744444047

 

 


Abid Pavuthodika
9895177779

 

 


Aboobackar Palakodan
9846289924

 

 


Ahammed Koya Cholayil
00966562702171

 

 

 

 

 

 

 

 


Ajmal Chemben
9633838323

 

 


Ajmal Koraloty
9747488767

 

 


Ajmal Putekat
9744641626

 

 


Akbar Kanjeerangadu
9656271006

 

 


Ameer Cholayil

 

 

 

 

 

 

 

 


Anver Anchalan
00966561873620

 

 


Anver Sadath Kavodan

 

 


Anwar Palakkodan
08971725034

 

 


Arafath Palakkodan
00966532015831

 

 


Askar Pamangatu Chembayi

 

 

 

 

 

 

 

 


Babu Chakkalakkal
9037729745

 

 


Faisal Chemben
00966556443936

 

 


Fasil Chepata
9605878781

 

 


Favas Devasam Parambath
9567390221

 

 


Favas Kootakadavan
9961285008

 

 

 

 

 

 

 

 


Habbas Chemmala
9895425206

 

 


Habeeb Cholayil

 

 


Hasbulla Anchalan
9746987653

 

 


Hisham Chemban
9747199144

 

 


Ibnu Palakkodan
0000000000

 

 

 

 

 

 

 

 


Illyas Cholayil
0096899651676

 

 


Irfan

 

 


Jafer Anchalan
9544103300

 

 


Jafer Anchalan Moochikkal