Blood Donation Group
NAME   GROUP
   
1             Abdul Jabbar Kandappan ( PP Para ) O +ve
2             Saidalavi O +ve
3             Jaseek C.V ( Super Bazar ) A +ve
4             Abdul Salam NV O +ve
5             Ishaq Palakodan ( Cheenikkal ) B +ve
6             Shahid Nadukandan O -ve
7             Noor Ali Chemban B +ve
8             Muhammed Iqbal MP B +ve
9             Haseeb Cholayil B +ve
10          Mansoor Cholayil O +ve
11          Aboobakar Sideq C B +ve
12          Shafeeq Koraloty B +ve
13          Sainul Abid Chepatta AB +ve
14          Shihab K B -ve
15          Muhammed Shafi Cherancheri B +ve
16          Noorul Hassan Koraloty B +ve
17          Muhammed Basheer Pazheri O -ve
18          Shabeer Palakodan B +ve
19          Muhammed Kaleel PT AB +ve
20          Muhammed Swalih Kaloor B -ve
21          Mubashir Cholayil O +ve
22          Jameel Kayumgum Thotattil B +ve
23          Musthafa Kallan O -ve
24          Muneer Karadan B +ve
25          Shameeral C AB +ve
26          Haneefa MP O +ve
27          Latheef Kandappan O +ve
28          Yasir Kalathingal B +ve
29          Muhammed Arafath A +ve
30          Noufal Putekat B +ve
31          Subair Koottakadavan A +ve
32          Saju Naseer Palakkodan A +ve
33          Jamsheed PC AB +ve
34          Yasar Arafath Palakodan B +ve
35          Muhammed Shafi Cholayil O +ve
36          Shihabudheen Anchalan A +ve
37          Fasalul Rahman Palakkodan O +ve
38          Ishaq Mele Pediekkal O +ve
39          Muhammed Rashid TP A +ve
40          Muhammed Mansoor TP A +ve
41          Anver Sadhath Kavodan B +ve
42          Muhammed Fawas DP B +ve
43          Kabeerali Pulpadan O +ve
44          Abdul Hameed KK  B +ve
45          Muhammed Riyas PP B +ve
46          Abdul Nasar KT A +ve
47          Mubashir Palakkodan O +ve
48          Zakariya Cholayil O +ve
49          Muhammed Riyas MP B +ve
50          Abdul Samad DP O +ve
51          Muneer Konari O +ve
52          Koya Kateeri AB +ve
53          Muhammed Shafi Anchalan O +ve
54          Ameer UP A +ve
55          Sanal Kumar Painat AB +ve
56          Shabeeb Illikkal A +ve
57          Muhammed Sulaiman TP B +ve
58          Shoukath PT A +ve
59          Noushad PK B +ve
60          Nisamudheen Cholayil B +ve
61          Hamza Cholayil O +ve
62          Haseeb Cholayil B +ve
63          Abdul Raheem Parammal O +ve
64          Ali Akbar DP O +ve
65          Sirajudheen AP A +ve
66          Muhammed Cholayil B +ve
67          Anas Cholayil AB +ve
68          Jafar Anchalan B +ve
69          Sadiq Nadukandam B +ve
70          Swalih Muyiyan A +ve
71          Ismail Kandappan O +ve
72          Sainudheen Anchalan B +ve
73          Abdu Samad Kakattara O +ve
74          Fahad Padikkal AB +ve
75          Muhammed Ali Chemban B +ve
76          Naseer KT O +ve
77          Saifudheen Mele Pediekkal B +ve
78          Noufal UP O +ve
79          Rasak O +ve
80          Ishaq Kandappan A +ve
81          Irumban Moideen O +ve
82          Abdul Mujeeb K O +ve
83          Abdul Latheef PP A +ve
84          Noufal Anchalan A +ve
85          Muhammed Riyas Kandappan O +ve
86          Sainudheen PK A +ve
87          Hassan Koya Palakkodan O +ve
88          Abdul Majeed NK O +ve
89          Jamsheed E O +ve
90          Shafeeq PK O +ve
91          Faisal Chemban O +ve
92          Shameerali Chepata B +ve
93          Abid PT A +ve
94          Muhammed Shafi K A +ve
95          Hameed PP O +ve
96          Saju Naseer P O +ve
97          Aslam Chemban A -ve
98          Muhammed Fiyas Chemban O +ve
99          Abdul Fathah Chemban AB +ve
100      Aslam P A +ve
101      Muhammed Ali PK O +ve
102      Ashraf P B +ve
103      Abdul Manaf Kakattara B +ve
104      Muhammed Faisal KM A +ve
105      Muhammed Ali M AB +ve
106      Noushad TK A +ve
107      Unni Krishnan Koomanna B +ve
108      Jaleel PP O +ve
109      Shihabudheen A O +ve
110      Abdul Jaleel KM A +ve
111      Sakeer M AB +ve
112      Muneer TP B +ve
113      Kunji Marakkar Kandappan B +ve
114      Rahees Anchalan O +ve
115      Muhammed Shafi KT O +ve
116      Saidalavi Anchalan O +ve
117      Rajesh P A +ve
118      KT Saidalavi O +ve
119      Abdul Rahoof K O +ve
120      Muneer Aduvanni B +ve
121      Shakir  KT B +ve
122      Muhammed Haji PK B +ve
123      Ahammed Kutti Anchalan O +ve
124      Ismail KT O +ve
125      Moossa Pavuthodika AB +ve
126      Anver Anchalan A +ve
127      Shabeeb PC A +ve
128      Shoukathali P O +ve
129      Rafeeq AP AB +ve
130      Hasbulla Anchalan B +ve
131      Abdul Hameed MP A +ve
132      Muneer K B +ve
133      Sidheeq K O +ve
134      M Jithin Chelari B +ve
135      Muhammed Aslam UP O +ve
136      Mufeed M B +ve
137      Salmanul Faris UP B +ve
138      Abdul Majeed TK A +ve
139      Muhammed Shafeek KT O +ve
140      Ameerali TP A +ve
141      KT Abdul Azeez O +ve
142      Falulul Abid P O +ve
143      Usman T B +ve
144      Muhammed Badhusha A +ve
145      Haris E AB +ve
146      Noufal PK O +ve
147      Lukmanul Hakeem A +ve
148      Rashid K O +ve
149      Abdul Majeed KT O +ve
150      Abdul Rahoof NK B +ve
151      Saifudheen MP B +ve
152      Muhammed Rafi AB +ve
153      Noushad KT O +ve
154      Muhammed Basheer O +ve
155      Rashid K A +ve
156      Aboobakar Sidheq KT B +ve
157      Abdul Jaleel K O +ve
158      Abdul Vahab KT O +ve
159      Mujeeb M O +ve
160      Muhammed Saheer VP B +ve
161      Noufal E O +ve
162      Shijin T A +ve
163      Dhinesh T A +ve
164      Kabeer UP O +ve
165      Nisar KK O +ve
166      Abdul Salam P O +ve
167      Abdul Gafoor PK A +ve
168      Jubair KT B -ve
169      Muneer A B +ve
170      Muhammed Faisal KT A +ve
171      Ameer MP A +ve
172      Shihabudheen Thangal O +ve
173      Abdul Asees O +ve
174      Muhammed Riyas B +ve
175      Abdul Jaleel O +ve
176      Shihab KT B +ve
177      Asainar PK B +ve
178      Faisal P A +ve
179      Muhammed Musthafa P O +ve
180      Muhammed Safeer A +ve
181      Manoj T A +ve
182      Faisal PK B +ve
183      Abdul Salam O +ve
184      Moosakutty C B +ve
185      Sadiq CH O +ve
186      Muhammed Basheer C O +ve
187      Mujeeb Rahman PP A +ve
188      Anvar Sadath T O +ve
189      Abdul Samad DP O +ve
190      Sameer C B +ve
191      Sidheeq DP O +ve
192      Ali Mansoor P A -ve
193      Anvar K B +ve
194      Muhamme Arafatrh A +ve
195      Jafar Cholayil B +ve
196      Noufal Cholayil O +ve
197      Muhammed Shafi K O +ve
198      Ajmal Chemban O +ve
199      Hisham Chemban O +ve
200      Ajmal K O +ve
201      Saidalavi ( Saiduppa ) B +ve
202    Rakesh KP O +ve